top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว Uniqcret Doctor of Medicine AI

มีผลบังคับใช้: 10 มิถุนายน 2567
 

1. บทนำ

ขอต้อนรับสู่ Uniqcret Doctor of Medicine AI! เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา
 

2. ข้อมูลที่เรารวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น LINE User ID, ชื่อที่คุณแสดงใน LINE และรูปโปรไฟล์ของคุณ

 • ข้อมูลการใช้งาน: เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน LINE bot ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความที่คุณส่งและรับ
   

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

 • เพื่อให้บริการและดูแลรักษาการทำงานของบริการของเรา

 • เพื่อปรับปรุงและทำให้ประสบการณ์ของคุณเป็นส่วนตัวมากขึ้น

 • เพื่อสื่อสารกับคุณ และให้การสนับสนุนลูกค้า
   

4. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับบริการที่เราใช้ ซึ่งรวมถึง LINE, Replit และ OpenAI เนื่องจากเราไม่มีความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยตนเอง การปกป้องข้อมูลของคุณจึงขึ้นอยู่กับโปรแกรมและแพลตฟอร์มที่เราใช้บริการ แม้ว่าโดยทั่วไป โปรแกรมและแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจมีช่องโหว่และถูกโจมตีได้ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านการโพสต์นโยบายฉบับใหม่บนหน้านี้
 

7. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะถือเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ หากมีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

English

Privacy Policy for Uniqcret Doctor of Medicine AI

Effective Date: June 10, 2024
 

1. Introduction

Welcome to Uniqcret Doctor of Medicine AI. We recognize the importance of your privacy and want to inform you about how we protect your information when you use our services.
 

2. Information We Collect

 • Personal Information: We may collect personal information such as your LINE User ID, display name, and profile picture.

 • Usage Data: We collect data about your interactions with the LINE bot, including messages sent and received.


3. How We Use Your Information

 • To provide and maintain our services.

 • To improve and personalize your experience.

 • To communicate with you and provide customer support.
   

4. Information Sharing and Disclosure

We do not sell or share your personal information with third parties except to comply with legal obligations.

5. Data Security

The security of your data depends on the services we use, which include LINE, Replit, and OpenAI. Since we cannot protect data independently, the protection of your data relies on the programs and platforms we utilize. According to general statistics, these programs and platforms are reasonably secure, though attacks and hacks can frequently target them. Nevertheless, we strive to protect your data to the best of our ability.
 

6. Changes to This Privacy Policy
 

We reserve the right to amend this Privacy Policy. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
 

7. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please get in touch with us through our website.

bottom of page